تبلیغات
روستای نمونه انجیله
روستای نمونه انجیله

خزان رسیده است و سکوت...

 

 

دیشب دیوانه بودم

دیوانه دیوانه

باران میبارید

چک چک چک0

از عطر باران

مست مست

در خلوت

تنهای تنها

صدای باران راگوش میکردم

زمینها

تشنه تشنه

ابرها

دلتنگ دلتنگ

دلها شاد شاد از باران

زمینها

خیس خیس شد

خدایا شکرت

________________________________________________

پ.ن: در مورد انجیله مطلب ارسال کنید تا با ذکر نام خودتون با افتخار در این سایت قرار بدهیم