تبلیغات
روستای نمونه انجیله
روستای نمونه انجیله
با سلام .... با توجه به نزدیك شدن به ایام برداشت گردو گفتم یك گریزی به اهمیت این محصول داشته باشیم  شاید جرقه ای باشد برای كاشت و داشت و برداشت این محصول با بركت .

اهمیت گردو

مغز گردو ارزش غذایی زیادی دارد و طرفداران آن هم زیاد هستند .به طور معمول ، باغ های انجیله تولید خـــوبی دارند .در بعضی از گونه های گردو هر در خت بین5 هزار تا 20000 هزار گردو در یك سال میدهد.

اگر هر درخت گردو در سال حدود 5هزار عدد گردو تولید كند و قیمت هر گردو را یكصدوپنجاه ریال در نظر بگیریم سود هر درخت حدود 750000هزار ریال در سال می شود.كه متاسفانه نسبت به كاشت درخت گردو به صورت اصولی توجه نمی شود .وبرای برداشت آن هزینه بالا پرداخت می شود.

عملیات كاشت

معمولا گردو را در اواخر  پائیز بصورت متمركز میكارند و تا دو سه سال از آن نگهداری می كنند و در فصل بهار با جابجا كردند و در محل مناسب از قبل پیش بینی شده  قرار میدهند. و آن به این شكل است .

1-آماده سازی زمین شامل جمع آوری سنگ و كلوخ ،ریشه و كـــنده های پوسیده درختان و علف های هرز از سطح زمین می باشد. گودالهایی به طول و عرض و عمق 80 سانتی متر حفر می كنیم. اگر لایه سختی در چاله باشد باید شكسته شود. هنگام كندن گودال خاكی كه تا عمق سی سانتی متری قرار دارد،به عنوان خاك سطحی و غنی است،این خاك را از خاكهایی كه بعد از آن كنده می شود جدا نگهداری می كنیم.

2-ابتدا تعدادی از ریشه های زخمی شده را هرس می كنیم تا به شكلی مناسب در آید. بهتر است پس از هرس ریشه ها را با محلول پرالیناژ آغشته كرده و ریشه ها را به هر طرف پخش می كنیم .هنگام قرار دادن نهال در گودال باید دقت كرد ریشه ها از خاك بیرون نمانده،همچنین زیاد هم در خاك فرو نروند،به نحوی كه  نهال تا قسمت یقه زیر خاك قرار گیرد.

3-برای پر كردن گودال ابتدا نیمی از آن را تا عمق 40 سانتی متری ،مخلوطی از خاك سطحی و كود حیوانی می ریزیم.این مخلوط باید از 2 قسمت خاك سطحی و یك قسمت كود حیوانی تشكیل شده باشد،سپس با پا فشار داده و بلا فاصله آبیاری می كنیم.

هرس

پس از كاشت نهال در زمین اصلی سربرداری با توجه به نوع نهال و قدرت  رشد آن ،از ارتفاع 60 تا 80 سانتی متری از سطح خاك در سال اول انجام می گیرد كه محل قطع شده بایستی با چسب باغبانی پوشانیده شود.در سالهای بعد(سال دوم)3 تا 5 بازوی اصلی از جوانه های زیرین با زاویه های باز(حداقل فاصله از هم 30 سانتی متر)و در جهات مختلف انتخاب می شود .بطور كلی در تمامی ارقام گردو هرس تا چهار سال اول انجام می شود.فرم هرس در این حالت به شكل با محور مركزی تغییر شكل  یافته می باشد.هرس درختان جوان كه به دوره باردهی رسیده اند ،براساس عادت میوه دهی آنها انجام می گیرد.در ارقامیكه بیشتر محصول در جوانه های جانبی تولید می شودبه علت  مقدار زیاد محصول رشد شاخه ها متوقف میشود.بنابراین انتهای تعدادزیادی از شاخه های جدیدكه در اطراف درخت تشكیل شده بریده می شود.بدین ترتیب با كاهش محصول،میزان رشد رویشی شاخه ها افزایش می یابد ولی در ارقامیكه میوه در جوانه های انتهایی تشكیل می شود،عمل هرس شامل بریدن انتهای شاخه های انتخاب شده در روی بازوهای اصلی و كاهش تراكم شاخه های اضافی می باشد. بطور كلی در ارقام  با ردهی انتهایی سر شاخه زنی نباید صورت گیرد،در غیر اینصورت درخت در رشد رویشی باقی مانده و میوه تولید نخواهد كرد ولی در ارقام باردهی جانبی این عمل انجام می شود .

آبیاری

در سال اول آبیاری نهال های كاشته شده از عملیات مهم به شمار می آید.نهــــال های جوان در طــی تا بستان به آبیاری مداوم نیاز دارند ولی در هنگام بارندگی از غرقابی شدن خاك باید جلو گیری شود.

تغییرات مصرف آب در یك هكتار باغ گردو بر حسب سن درخت:

متر مكعب آب به هكتار

سن درخت به سال

70

1

200

2

400

3تا5

600

6تا7

800

8تا9

900

10تا11

تا1100

از 11 سال به بالا

تغذیه

در سال های اولیه پس از كاشت: چون در خت گردو در حال ریشه بندی و استقرار در زمین است و ریشه ها ی جوان و گرسنه آن در جستجوی مواد غذایی در حول و حوش خود هستند ،بهتر است كود حیوانی نیز هر چه بیشتر در همین منطقه و نزدیك به درخت پاشیده شود تا در هنگام باز شدن جوانه ها(معمولا حدود نیمه دوم فروردین)ریشه قادر به رفع نیاز غذایی باشد.ازت تا 4 سال پس از كاشت درخت مهمترین عنصر مورد نیاز آن است. ازت معمولا 2بار به زمین داده می شود،یعنی دو سوم آن در اسفند ویك سوم آن در نیمه اردیبهشت ماه مصرف می شود.

میزان ازت مورد نیاز گردو از سال اول تا سال چهارم:

 

فاصله درخت تا ازت (متر)

ازت برای هر درخت (گرم)

سال

1متر

100

1

5/1متر

200

2

2متر

300

3

5/2متر

400

4

از سال اول تا چهارم ازت نزدیك تنه درخــــت پــــــاشیده و بلا فاصله آب داده شود.

علف های هرز بلا فاصله پس از ظهر باید از بین برده شوند.در صورت وجود باد شدید،نهال ها به قیم نیاز دارند.بعلاوه در ختان جوان باید در مقابل آفات و بیماریها محافظت شوند.

 

 

 

موضوع مطلب : محصولات,
ارسال شده توسط یک شهروند در ساعت 10:08 ق.ظ | نظرت شما ()