تبلیغات
روستای نمونه انجیله
روستای نمونه انجیله

مشخصات:گیاه آنرا نیز بالنبو می نامند.گیاهی دارد چند ساله به بلندی 2متر.برگ های آن شبیه برگ چنار ولی با بریدگی های بیشترباجند بارتقسیم به رنگ سبزغباری وپوشیده از تار.ساقه های آن باریک واستوانه ای است وگل های آن زرد رنگ می باشد.دراثر نیش حشره ای از ساقه ی این گیاه شیره ای خارج می شودویا برای تولید بیشتردرساقه ی آن شکاف ایجاد می کنندویا ساقه را قطع میکنند تا شیره بیشتر وسریعتر از ان خارج شود.این شیره به تدریج در مجاورت هوا خشک می شود.

طبیعت ان بسیارگرم وخشک است

خواص درمانی:اگر 3 گرم از آنرا با آب بخورید محرک وضد عفونی کننده وقاعده آور است ملین وگرم کننده ومحلل گاز ها ونفخ است. برای تنگی نفس ونرم کردن سینه ورفع سرفه ی کهنه وبرونشیت مزمن وتقویت رحم ودرمان صرع وبیماری های عصبی وضعف معده وکبد نافع است واگر 3 روز متوالی خورده شود برای رفع سوزش مجرای ادرار وبواسیر مفید می  باشد

سه الی دو گرم از آنرا با عسل مخلوط کنید وبخورید برای خرد کردن سنگ مثانه وکلیه وباز  کردن انسداد کلیه وتسهیل زایمان مفید است.15 گرم از آنرابا جوشانده سداب ویا کمی روغن بادام تلخ بخورید برای دفع سموم مفید است 3 گرم از آن را با 3 گرم مرمکی ومقداری سرکه ی رقیق مخلوط کنید وبخورید برای خارج کردن جنین مرده نافع است

آنرا در کمی روغن زنبق حل کنید وبه صورت قطره در گوش بچکانید درد گوش را تسکین می دهد مالیدن آن برای درمان کزاز وتسکین درد پهلو وکمر  وتحلیل دمل ها وخنازیر مفید است

تذکر:برای اشخاص گرم مزاج مضر است ودر مناطق گرم ودر فصول گرم نباید مصرف شود

     

:: فرستاده شده توسط هـ . اسدی ::

موضوع مطلب : گونه های گیاهی,
ارسال شده توسط یک شهروند در ساعت 05:01 ق.ظ | نظرت شما ()