تبلیغات
روستای نمونه انجیله
روستای نمونه انجیله

حدود یکی دو ماه قبل، نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسكن 1385، اعلام گردید.

بر اساس این سرشماری آمار جمعیتی بخش خلجستان به شرح زیر است:

استان: قم 

 شهرستان: قم

بخش :خلجستان

تعدادخانوار

جمعیت

ردیف

آبادی

كل

مرد

زن

باسواد

بی‌سواد

۱

ابدانک

4

8

5

3

2

6

۲

آغلک

36

114

58

56

57

45

۳

گزآباد

6

22

12

10

9

11

۴

جمزقان

8

37

19

18

15

15

۵

چاهک

130

395

215

180

234

134

۶

گروکی

2

*

*

*

*

*

۷

مهرزمین

127

479

236

243

297

160

۸

انجیله

جمعیت,
ارسال شده توسط یک شهروند در ساعت 10:08 ق.ظ | نظرت شما ()